Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt wie aansprakelijk is voor bepaalde schade. U of uw bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden, maar u kunt zelf ook personen of ondernemingen aansprakelijk stellen.

U kunt hierbij ook denken aan een contractpartij die zijn of haar afspraken niet nakomt waardoor u schade lijdt, of:

  • iemand brengt schade toe aan uw eigendommen of uzelf veroorzaakt schade aan andermans eigendom;
  • uw (ex-) werknemer is een identieke onderneming begonnen onderneming en benadert uw klanten (oneerlijke concurrentie);
  • uw werknemer maakt tijdens zijn werk een fout waardoor schade is ontstaan waarvoor u als werkgever aansprakelijk wordt gesteld.

John staat u optimaal terzijde bij deze vraagstukken en zoekt samen met u naar de beste oplossing. Heeft u vragen over specifieke onderwerpen binnen het aansprakelijkheidsrecht, neem dan contact op via jckoreman@koremanadvocatuur.nl of telefoonnummer +31132340336