Contractenrecht

Contracten- (overeenkomsten) recht

John werkt voor ondernemers en particulieren die te maken krijgen met meningsverschillen en conflicten over tussen hen en hun contractpartners gesloten contracten.

Deze problemen kennen vaak een diversiteit aan oorzaken. Regelmatig is er sprake van slecht voorbereide, inhoudelijk gebrekkige en onvolledig overeenkomsten; soms ook werden deze te lichtzinnig (‘mijn contractpartij is te vertrouwen’, contracten zijn bestemd om in de kast te blijven’) aangegaan.

Een goed contract voorkomt veel problemen. Heel belangrijk is dat afspraken in begrijpelijke en duidelijke taal worden vastgelegd. John helpt u bij het opstellen, en beoordelen van (of bij conflicten over) bijvoorbeeld een:

 • Koopovereenkomst;
 • Huurovereenkomst;
 • Leningsovereenkomst;
 • Overeenkomst van opdracht;
 • Algemene voorwaarden;
 • Bemiddelingsovereenkomst;
 • Beëindigingsovereenkomst;
 • Aandeelhoudersovereenkomst.

John helpt u graag bij het opstellen van waterdichte en heldere contracten. Heeft u vragen omtrent het contracten- (overeenkomsten) recht? Maak een afspraak.

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt wie aansprakelijk is voor bepaalde schade. U of uw bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden, maar u kunt zelf ook personen of ondernemingen aansprakelijk stellen.

U kunt hierbij ook denken aan een contractpartij die zijn of haar afspraken niet nakomt waardoor u schade lijdt, of:

 • iemand brengt schade toe aan uw eigendommen of uzelf veroorzaakt schade aan andermans eigendom;
 • uw (ex-) werknemer is een identieke onderneming begonnen onderneming en benadert uw klanten (oneerlijke concurrentie);
 • uw werknemer maakt tijdens zijn werk een fout waardoor schade is ontstaan waarvoor u als werkgever aansprakelijk wordt gesteld.

John staat u optimaal terzijde bij deze vraagstukken en zoekt samen met u naar de beste oplossing. Heeft u vragen over specifieke onderwerpen binnen het aansprakelijkheidsrecht, neem dan contact op via jckoreman@koremanadvocatuur.nl of telefoonnummer +31132340336.