Disclaimer

  • De informatie op onze website(s) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat een gedeelte van de hierop weergegeven informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website(s) kan dan ook geenszins enig recht worden ontleend. Koreman Advocatuur B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.koremanadvocatuur.nl, alsook enige andere website van Koreman Advocatuur B.V..
  • Op de website(s) van Koreman Advocatuur B.V., www.koremanadvocatuur.nl, als ook enige andere website van Koreman Advocatuur B.V. kunnen knoppen (ook wel buttons genoemd) en/of links zijn opgenomen om naar andere webpagina’s dan die van Koreman Advocatuur B.V. te verwijzen of andere dan webpagina’s van Koreman Advocatuur B.V. te (kunnen) promoten of delen op sociale (media) netwerken, dan wel websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Koreman Advocatuur B.V. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.
  • Koreman Advocatuur B.V. behoudt zich ieder intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de op deze website gepresenteerde en geformuleerde informatie voor. De informatie op deze website mag geenszins zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Koreman Advocatuur B.V. worden overgenomen, geopenbaard of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, gekopieerd en/of doorgelinkt. Een en ander in de ruimste zin des woord.