Rechtsgebieden

Contractenrecht

 • Koopovereenkomst;
 • Huurovereenkomst;
 • Leningsovereenkomst;
 • Overeenkomst van opdracht;
 • Algemene voorwaarden;
 • Bemiddelingsovereenkomst;
 • Beëindigingsovereenkomst;
 • Aandeelhoudersovereenkomst.

Huurrecht

 • het opstellen van huurovereenkomsten
 • huurachterstanden
 • achterstallig onderhoud
 • onrechtmatige bewoning
 • aansprakelijkheidstelling door huurder of verhuurder
 • renovatie
 • beëindiging van huurovereenkomsten
 • ontruiming
 • overlast
 • hennepkwekerijen

Aanprakelijkheidsrecht

 • iemand brengt schade toe aan uw eigendommen of uzelf veroorzaakt schade aan andermans eigendom;
 • uw (ex-) werknemer is een identieke onderneming begonnen onderneming en benadert uw klanten (oneerlijke concurrentie);
 • uw werknemer maakt tijdens zijn werk een fout waardoor schade is ontstaan waarvoor u als werkgever aansprakelijk wordt gesteld.

Ondernemingsrecht

 • (Buiten-) gerechtelijke incasso van zakelijke geldvorderingen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Tuchtrecht

Accountants, fiscalisten notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn gebonden aan (strenge) gedrags- en beroepsregels en komen regelmatig in aanraking met het tuchtrecht. Er kan een klacht tegen u zijn ingediend door (onder andere) een klant, het Openbaar Ministerie of het Bureau Financieel Toezicht. John weet wat een enorme impact (financieel, maar vooral emotioneel) een tuchtklacht kan hebben op het leven van een aangeklaagde accountant, fiscalist, notaris of gerechtsdeurwaarder. Een tuchtrechtelijke veroordeling kan immers leiden tot een beroepsverbod, een civielrechtelijke aansprakelijkheidstelling en mogelijk zelfs strafrechtelijke vervolging.