Tuchtrecht

Tuchtrecht en aansprakelijkheid

Accountants, fiscalisten notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn gebonden aan (strenge) gedrags- en beroepsregels en komen regelmatig in aanraking met het tuchtrecht. Er kan een klacht tegen u zijn ingediend door (onder andere) een klant, het Openbaar Ministerie of het Bureau Financieel Toezicht. John weet wat een enorme impact (financieel, maar vooral emotioneel) een tuchtklacht kan hebben op het leven van een aangeklaagde accountant, fiscalist, notaris of gerechtsdeurwaarder. Een tuchtrechtelijke veroordeling kan immers leiden tot een beroepsverbod, een civielrechtelijke aansprakelijkheidstelling en mogelijk zelfs strafrechtelijke vervolging.

Heel belangrijk is dus om deskundige bijstand in te schakelen. John heeft ervaring in het procederen bij de accountantskamer, de kamer voor het notariaat, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en kent de toepasselijke wetgeving betreffende de respectievelijke beroepsgroepen en de regelgeving van de beroepsorganisaties (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders). Het doel is u te ontzorgen en uw reputatie te beschermen.